MEZHEPLER VE DiNiMiZ

tur
esariler
mutezile
havaric
maturidiyye
sufiler
si`a (el isna asariye)
bahaiyye
ibadiyye
durziler
hristiyanlar
tansir cemaati
istisrak
baticilik
laiklik
masonluk
siyonistlik
yahudilik
islam tarihi
tevhidin manasi ve kisimlari
islam-iman ve rukunleri
kuran meali
bakara,beled,beyyine,buruc meali
casiye,cin,cuma meali
duha,duhan meali
enfal,en`am,enbiya meali
fatir,fatiha.fecr,felak
fetih,fil,furkan,fussilet
gasiye meali
hac,hadid,hakka,hasr,hicr
hucurat,hud,humeze meali
brahim ihlas ikra infitar insan
insikak insirah isra
kadir kaf kafirun kalem kamer
karia kasas kehf kevser
kiyamet kureys
leyl lokman
maide
maun mearic
muhammed
mutaffifin
mucadele muddesir
mulk mumin
muminin mumtehine
murselat muzzemmil
nahl nas nasr
naziat nebe necm
nisa nuh nur
rad rahman rum
sad saff saffat
sebe secde
sems suara sura
taha tahrim talak
tebbet tegabun tekasur
tekvir tevbe tin
tur
vakia
ameli mezheplerimiz

Tur Suresi
Tefsir İçin Ayet Numaralarını Tıklayınız
Mekke'de nazil olmuştur.49 âyettir.Adını, birinci âyette geçen ve üzerinde Hz. Musa'ya Tevrat'ın indiği, böylece onun ilâhi hitaba mazhar olduğu Tûr dağından almıştır.
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
1.Tûr'a, andolsun ki,  2.Satır satır yazılmış Kitab'a, 3.Yayılmış ince deri üzerine,  4.Beyt-i Ma'mûr'a,  5.Yükseltilmiş göğe, 6.Kaynatılmış denize (bunlara andolsun ki),  7.Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır.  8.Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.  9.O gün gök sallanıp çalkalanır. 10.Dağlar yürüdükçe yürür. 11.Yalanlayanların vay haline o gün!  12.Ki onlar daldıkları bâtıl içinde oyalanıp duranlardır.  13.O gün cehennem ateşine itilip atılırlar : 
14."İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur!" denilir. 15.Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz?  16.Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız. 17.Şüphesiz korunanlar cennetlerde ve nimet içindedirler. 18.Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefâ sürerler, Rableri onları, cehennem azabından korumuştur. 19.Onlara:Yaptıklarınıza karşılık âfiyetle yeyin,için (denilir). 20."Sıra sıra dizilmiş koltuklara  yaslanarak "Onları,ceylan gözlü hûrilerle evlendirmişizdir:
21.İman eden ve soylarından gelenlerde, imanda kendilerine tâbi olanlar (var ya)! İşte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir.  22.Onlara canlarının istediği meyve ve  etten bol bol verdik.  23.Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada ne saçmalama vardır ne de günaha girme.  24.Hizmetlerine verilmiş, saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. 25.Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar: 26.Derler ki: "Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile korkardık."  27."Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu." 
28."Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur."  29.(Resûlüm!) Sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli. 30.Yoksa onlar: (O,) bir şairdir; onun, zamanın felâketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar? 31.De ki: Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. 32.Onlara akılları mı bunu emreder, yoksa onlar, azgın bir topluluk mudur? 33.Yahut "Onu kendisi uydurdu!" mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. 34.Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz getirsinler. 35.Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? 
36.Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır! Onlar bir türlü anlayıp inanmazlar. 37.Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her  şeye hakim olan kendileri midir? 38.Yoksa onların, üzerine çıkıp gizli sırlarıdinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri, açık bir delil getirsinler. 39.Yoksa kızlar O'nun, oğullar da sizin mi? 40.Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar ağır bir borç altında eziliyorlar mı? 41.Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar?  42.Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, inkâr edenlerdir. 43.Veya onların Allah'tan  başka bir tanrısı mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. 
44.Gökten düşen bir kütle görseler "Üst üste yığılmış bulutlardır" derler.  45.Artık  çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak.  46.O gün planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler. 47.Şüphesiz zulmedenlere, ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler. 48.Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini  hamd ile tesbih et.  49.Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O'nu tesbih et.

hidayet akinci
00 20 12 472 14 93 akinci70@yahoo.com