MEZHEPLER VE DiNiMiZ

mutaffifin
esariler
mutezile
havaric
maturidiyye
sufiler
si`a (el isna asariye)
bahaiyye
ibadiyye
durziler
hristiyanlar
tansir cemaati
istisrak
baticilik
laiklik
masonluk
siyonistlik
yahudilik
islam tarihi
tevhidin manasi ve kisimlari
islam-iman ve rukunleri
kuran meali
bakara,beled,beyyine,buruc meali
casiye,cin,cuma meali
duha,duhan meali
enfal,en`am,enbiya meali
fatir,fatiha.fecr,felak
fetih,fil,furkan,fussilet
gasiye meali
hac,hadid,hakka,hasr,hicr
hucurat,hud,humeze meali
brahim ihlas ikra infitar insan
insikak insirah isra
kadir kaf kafirun kalem kamer
karia kasas kehf kevser
kiyamet kureys
leyl lokman
maide
maun mearic
muhammed
mutaffifin
mucadele muddesir
mulk mumin
muminin mumtehine
murselat muzzemmil
nahl nas nasr
naziat nebe necm
nisa nuh nur
rad rahman rum
sad saff saffat
sebe secde
sems suara sura
taha tahrim talak
tebbet tegabun tekasur
tekvir tevbe tin
tur
vakia
ameli mezheplerimiz

Mutaffifin Suresi
Tefsir  İçin Ayet Numaralarını Tıklayınız
Mekke'de nazil olmuştur. 36 âyettir. Ölçü ve tartılarında hile yapanları kötüleyerek başladığı için bu adı almıştır.
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
1.Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!  2.Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam,  3.Onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar.  4.Onlar düşünmezler mi ki, tekrar diriltilecekler!  5.Büyük bir günde  6.Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.  7.Hayır hayır... Şüphe yokki: Günahkârların yazısı, elbetteki Siccîn'dedir.  8.Siccinin ne olduğunu sana ne şey bildirdi?  9. -O- bir yazılmış kitaptır.  10.O gün vay haline yalancıların!  11.Ki onlar, ceza gününü yalan sayarlar. 
12.Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.  13.Böyle birine âyetlerimiz okununca "Eskilerin masalları" derdi.  14.Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları kalplerini kirletmiştir.  15.Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır.  16.Sonra onlar cehenneme girerler.  17.Sonra onlara: "İşte yalanlamış olduğunuz (cehennem) budur" denilir.  18.Hayır! Andolsun iyilerin kitabı İlliyyûn'dadır.  19.İlliyyûn nedir, bilir misin?  20. İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır.  21.O kitabı, Allah'a yakın olanlar görür.  22.İyiler kesinkes cennettedir.  23.Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. 
24.Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün.  25.Kendilerine mühürlü hâlis bir içki sunulur.  26.Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda  yarışsınlar.  27.Karışımı Tesnîm'dendir.  28.(O Tesnîm Allah'a) Yakın olanların içecekleri bir kaynaktır.  29.Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi.  30.Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi.  31.Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi.  32.Müminleri gördüklerinde: "Şüphesiz bunlar sapıtmış" derlerdi.  33.Halbuki onlar, müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. 
34.İşte o gün (ahirette) de iman edenler kâfirlere gülerler.  35.Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.  36.Kâfirler yaptıklarının cezasını bulduar mı! (Elbette buldular).

hidayet akinci
00 20 12 472 14 93 akinci70@yahoo.com