MEZHEPLER VE DiNiMiZ

kiyamet kureys
esariler
mutezile
havaric
maturidiyye
sufiler
si`a (el isna asariye)
bahaiyye
ibadiyye
durziler
hristiyanlar
tansir cemaati
istisrak
baticilik
laiklik
masonluk
siyonistlik
yahudilik
islam tarihi
tevhidin manasi ve kisimlari
islam-iman ve rukunleri
kuran meali
bakara,beled,beyyine,buruc meali
casiye,cin,cuma meali
duha,duhan meali
enfal,en`am,enbiya meali
fatir,fatiha.fecr,felak
fetih,fil,furkan,fussilet
gasiye meali
hac,hadid,hakka,hasr,hicr
hucurat,hud,humeze meali
brahim ihlas ikra infitar insan
insikak insirah isra
kadir kaf kafirun kalem kamer
karia kasas kehf kevser
kiyamet kureys
leyl lokman
maide
maun mearic
muhammed
mutaffifin
mucadele muddesir
mulk mumin
muminin mumtehine
murselat muzzemmil
nahl nas nasr
naziat nebe necm
nisa nuh nur
rad rahman rum
sad saff saffat
sebe secde
sems suara sura
taha tahrim talak
tebbet tegabun tekasur
tekvir tevbe tin
tur
vakia
ameli mezheplerimiz

KIYAMET SURESI

Mekke'de nazil olmuştur. 40 âyettir.Adını, ilk âyetinde geçen "el-kıyâme" kelimesinden almıştır.
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
1.Kıyamet gününe yemin ederim. 2.Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz).  3.İnsan, kendisinin kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanır? 4.Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. 5.Fakat insan önündekini yalanlamak ister.  6."Kıyamet günü ne zamanmış?" diye sorar.  7.İşte, göz kamaştığı, 8.Ay tutulduğu,  9.Güneşle ay biraraya getirildiği zaman!  10.O gün insan, "Kaçacak yer neresi!" diyecektir. 11.Hayır, hayır! sığınacak yer yoktur! 
12.O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. 13.O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir. 14.Artık insan, kendi kendinin şahididir.  15.İsterse özürlerini sayıp döksün. 16.(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. 17.Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine  yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir. 18.O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et. 19 Sonra şüphen olmasınki, onu açıklamak da bize aittir.  20.Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya hayatını ve nimetlerini) seviyorsunuz da  21.Ahireti bırakıyorsunuz. 22.Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır.  23.Rablerine bakacaklardır.  24.Yüzler de vardır ki, o gün buruşacaktır; 
25.Kendilerinin, bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacağını sezeceklerdir. 26.Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır, 27."Tedavi edebilecek kimdir?" denir.  28.(Can çekişen) bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar.  29.Ve bacak bacağa dolaşır.  30.İşte o gün sevkedilecek yer, sadece Rabbinin huzurudur.  31.İşte o, (Peygamber'in getirdiğini) doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı.  32.Aksine yalan saymış ve yüz çevirmişti.  33.Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline (taraftarlarına) gitmişti.  34.Lâyıktır (o azap) sana, lâyık!  35.Evet, lâyıktır sana lâyık!  36.İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!  37.O, akıtılan meninin içinden bir sperm değil miydi?  38.Sonra bu, aşılanmış yumurta olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmişti. 
39.Ondan da iki eşi, yani erkek ve dişiyi var etmişti.  40.Peki Allah'ın, ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi?

Kureyş Sûresi

Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır
Eûzübillâhimineşşeytânirracîm
Bismillâhirrahmânirrahîm
 1. Kureyş'e kolaylaştırıldığı, 
 2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için , 
 3. Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler ki, 
 4. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

hidayet akinci
00 20 12 472 14 93 akinci70@yahoo.com